Vi skaber kunstværker og interaktive installationer, der uddanner.
Vi skaber skaber metaforisk talt spejle, hvori du kan se dig selv og erkende det du ikke er.